Remote Python Backend Developer
@ NaturalAntibody

Posted: Mar 25
Location: Szczecin / Zdalnie

NaturalAntibody to spółka specjalizująca się w opracowywaniu narzędzi analitycznych służących do odkrywania leków na bazie przeciwciał. Celem spółki jest zrozumienie budowy i natury cząsteczek przeciwciał, ich terapeutycznej zasady działania oraz ulepszania różnorodnych terapii na nich opartych. Obecnie NaturalAntibody skupia się na gromadzeniu, generowaniu i analizie danych o przeciwciałach, a długofalowym celem spółki jest zastosowanie wyników i wniosków do odkrywania nowych przeciwciał.

Python Backend Developer

Wesprzyj zespół NaturalAntibody jako Python Backend Developer. Na tym stanowisku pracować będziesz przy produktach skupiających się na odkrywaniu terapeutycznych przeciwciał. Poszukujemy osoby, dla której jakość wytwarzanego oprogramowania stanowi nieodzowna część pracy. Oprócz pisania testów, będziesz dbać o to, aby Twój kod był zgodny z dobrymi zasadami takim jak Clean Code, Tell Don’t Ask, bazując na najlepszych regułach pochodzących z paradygmatu programowania obiektowego jak i funkcyjnego.

Twoje zadania

 • wytwarzanie oprogramowania, które ma na celu wspieranie największych firm farmaceutycznych w wytwarzaniu oraz analizie przeciwciał,
 • budowanie aplikacji Data Driven, operującej na wynikach przetwarzania terabajtów danych,
 • tworzenie systemów w architekturze (micro)services przy pomocy bibliotek takich jak FastAPI, Celery i standardach zgodnych z OpenAPI,
 • dostarczanie kodu testowalnego, wysokiej jakości, zgodnego z dobrymi praktykami, opartego zarówno o paradygmat obiektowy jak i funkcyjny (nie lubimy puryzmów obiektowych czy funkcyjnych),
 • wdrażanie swojego kodu na produkcję,
 • rozwijanie CI/CD,
 • definiowanie infrastruktury poprzez pisanie manifestów K8s oraz Terraform,
 • dokumentowanie kodu,
 • przeprowadzanie review kodu innych członków zespołu,
 • wykorzystywanie w pracy metodologii Agile (Scrum / Kanban),
 • współpraca z ekspertami z dziedziny analizy przeciwciał oraz Machine Learningu.

Wymagamy

 • minimum 2 letniego doświadczenia na stanowisku Backend Python Developera oraz dobrej znajomości tego języka,
 • pracy komercyjnej z jedną z popularnych frameworks webowych takich jak: FastAPI (preferowane), Flask lub Django w połączeniu z ORM / ODM, a także Asyncio.
 • umiejętności pisania zadań z użyciem Celery,
 • wiedzy na temat programowania asynchronicznego oraz wielowątkowego,
 • bardzo dobrej znajomości system typów w języku Python (w tym Generics, klasy abstrakcyjne, Protocols, TypeGuards, ParamSpecs),
 • doświadczenia w pracy z bazami danych takimi jak MongoDB, PostgreSQL, MySQL oraz znajomości zagadnień dotyczących tworzenia wydajnych struktur wyszukiwania,
 • znajomości architektury mikroserwisów oraz wzorców z tą architekturą powiązanych,
 • umiejętności pisania czystego, testowalnego oraz utrzymywalnego kodu,
 • wiedzy z zakresu architektury aplikacji oraz znajomości zagadnień z zakresu code quality (dobre praktyki, code smells, continuous refactoring),
 • znajomości paradygmatów funkcyjnego oraz obiektowego, jak i umiejętności ich naprzemiennego zastosowania.

Mile widziane

 • znajomość Beanie / MongoEngine oraz Pydantic,
 • dobra znajomość standardu OpenAPI oraz toolingu z nim powiązanego,
 • umiejętność pisania testów kontraktowych,
 • doświadczenie z Docker (umiejętność zbudowania obrazu developerskiego / zdefiniowania docker-compose), podstawowa znajomość K8S,
 • wiedza na temat Domain Driven Design, archetypów oprogramowania lub chęć rozwoju w tej tematyce,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu DevOPS,
 • znajomość Terraform.

Oferujemy

 • wynagrodzenie: 
  • Regular 12000 - 19000 netto + VAT (B2B),
  • Senior: 19000 - 23000 netto + VAT (B2B),
 • 26 płatnych dni wolnych w skali roku,
 • możliwość 100% pracy zdalnej lub z biura w Szczecinie,
 • pracę nad innowacyjnym projektem oraz bezpośredni wpływ na jego rozwój,
 • znaczący udział w kształtowaniu struktury organizacji,
 • dostęp do unikalnej wiedzy oraz współpraca z wybitnymi ekspertami i partnerami biznesowymi z całego świata,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej (Medicover Premium), karta Multisport Plus.

Proces rekrutacyjny jest wspierany przed Red Sky - #StartupStudio.
* Please reference that you found the job on Remojobs.comTags: naturalantibody python django flask mongodb postgresql mysql sql terraform api fastapi openapi celery szczecin poland europe

12 000 - 23 000 PLN
+ VAT per month

Apply for this position