Remote Mid Android Developer
@ Angry Nerds

Posted: Feb 25
Location: Poland / Remote

Co robiliście w 2015 roku? Bo u nas w Angry Nerds dopiero zaczynaliśmy pierwsze projekty Web, Mobile, Cloud, IoT czy Augmented Reality.

Od tego czasu mocno się rozwinęliśmy. W 2021 zrealizowaliśmy 114 projektów - nie chcemy na tym poprzestać, dlatego ciągle powiększamy nasze zespoły. Tworzyliśmy już projekty dla branż takich jak: motoryzacja, ochrona zdrowia, edukacja, e-commerce. Z nowymi osobami chcemy działać długofalowo, dlatego nie rekrutujemy pod jeden, konkretny projekt.

Kluczowe dla nas technologie to m.in.: .NET Core 3.1 i .NET 6, PHP 7, JavaScript, Angular 2+ i React, Kotlin, Swift, React Native, Microsoft Azure, Docker, Kubernetes.

Co robi Mid Android Developer w Angry Nerds: 

 • Pracuje głównie z nowymi projektami,
 • Zajmuje się pisaniem kodu oraz współpracą z teamem projektowym i klientami,  
 • Bierze udział w analizowaniu, estymowaniu i planowaniu projektów, 
 • Wykorzystuje język angielski w codziennej pracy (w kontaktach z klientami). 

Co zyskuje Android Developer w Angry Nerds: 

 • Możliwość wpływu na użyte rozwiązania i architekturę tworzonych systemów,  
 • Pracę z użyciem nowych technologii, narzędzi i procesów: Scrum, GitFlow, Azure DevOps, Code Review, CI/CD, 
 • Współtworzenie Community - nasze wewnętrzne, cykliczne spotkania mające na celu wymianę wiedzy, informacji o technologiach oraz narzędziach. 

Nasze oczekiwania: 

 • 3-letnie, komercyjne doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji na platformie Android,   
 • Naprawdę dobra znajomość Kotlina i Android SDK, 
 • Doświadczenie z Korutynami, Kotlin Flow, Live Data, Retrofit, frameworkami do DI (Dagger2, Hilt), Data Binding Library, MVVM,  Navigation Component, 
 • Doświadczenie w tworzeniu testów oprogramowania,
 • Znajomość języka angielskiego, w stopniu pozwalającym na komunikację z klientem. 

Docenimy również:  

 • Doświadczenie z Java, RxJava, Android Jetpack Compose, CI, 
 • Znajomość Material Design oraz generalnych zasad i praktyk projektowania UI/UX, 
 • Umiejętność pracy z projektami wielomudołowymi, 
 • Administracje w Google Play.

Zapewniamy:   

 • Możliwość pracy w pełni zdalnej (także po pandemii!),   
 • Elastyczne godziny (core godzinowy 10:00 - 15:00),   
 • Wybór formy współpracy (Umowa o Pracę, B2B, Umowa Zlecenie),  
 • Służbowy sprzęt i budżet na akcesoria,  
 • Roczny budżet szkoleniowy,  
 • Pakiet sportowy, opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe (także przy współpracy w oparciu o kontrakt B2B),   
 • Budżet integracyjny, 
 • Pracę w firmie o płaskiej strukturze w zgranym zespole Nerdów :)   

Jak wygląda proces rekrutacyjny?   

 1. Rozmowa z działem HR: ok. 40 min - chcemy poznać się lepiej!   
 2. Weryfikacja techniczna w formie videocall'a z naszymi specjalistami: ok. 1.5 h,  
 3. Decyzja i feedback z przebiegu rekrutacji. 
* Please reference that you found the job on Remojobs.comTags: kotlin java rxjava android git angry nerds poland europe android sdk

13 000 - 17 000 PLN
+ VAT per month

Apply for this position