Remote Senior Java Developer [Space]
@ ITTI Sp. z o.o.

Posted: Apr 12
Location: Poland / Remote

O Nas:

Od ponad 20 lat wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną. Chcesz być częścią naszego zespołu? Zapoznaj się z poniższą ofertą.

O obszarze, do którego rekrutujemy:

Obszar Space rozwijany jest w firmie ITTI od roku 2012 kiedy to Polska dołączyła jako kraj członkowski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Obszar ten jest jednym z dwóch obszarów biznesowych w firmie i wspierany jest przez zespół wytwarzania oprogramowania. Do chwili obecnej w ramach naszych działań dostarczyliśmy ponad 30 produktów IT dla ESA, które mieliśmy okazję prezentować na zagranicznych konferencjach organizowanych przez największe instytucje z branży (tj. ESA, NASA, Airbus, Thales Alenia Space czy OHB).

Obszar Space skupia się na działaniach w trzech grupach tematycznych:

 • tworzenie oprogramowania dla segmentu naziemnego (ang. Ground Segment Support Software)
 • rozwiązania dla komunikacji pokładowej – projektowanie, implementacja i testowanie, zarządzanie sieciami (ang. on-board data handling protocols)
 • budowa systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (ang. Space Situational Awareness)

Zespoły: 

Cały obszar Space liczy około 30 osób. Obszar jest dodatkowo wspierany przez deweloperów (programistów backend/frontend, testerów, devOps). W zależności od toczących się projektów pracujemy w zespołach 5-8 osobowych: projektowych i/lub produktowych. 

Osoby pracujące w zespołach, w zależności od typu projektu, pełnią role zgodne z tymi jakie odpowiadają danemu podejściu np. w zespołach scrumowych PO, SM, developerzy (analityk biznesowy/techniczny/systemowy, tester, programiści BE/FE/DevOps). Poszczególne osoby mogą pełnić kilka ról w danym projekcie (rzadko, ale możliwe) lub pomiędzy projektami. Każdy projekt ma swojego PMa. Zespoły pracują w wyznaczonych sprintach, które kończą się przeglądem tzw. “review” z udziałem klientów/potencjalnych klientów (lub przedstawicieli zarządu). Każda specjalizacja (m.in. programiści, analitycy) ma swojego lidera i wsparcie PMO.

Projekty: 

Projekt EGS-CC: przygotowanie dużego i modularnego software-u (utrzymanie, bug-fixing, częściowo rozwój) do budowy, sterowania i zarządzania misją kosmiczną w ESA. Stack technologiczny projektu: Java, wielowątkowość w Java, integracja, architektura, OSGi, Karaf, Zookeeper, ActiveMQ, PostgreSQL, Git, Jira, Confluence, Docker

Projekt SST: „Centrum eksperckie” i „podstawowe oprogramowanie SST” to elementy oprogramowania ESA używane do zarządzania obserwacjami kosmicznymi. Projekt dotyczy A) ulepszenia i B) dostosowania istniejącego oprogramowania ESA do potrzeb krajowych (polskich). Potrzeby zostaną wyrażone przez polskich interesariuszy - tj. Przyszłych operatorów Krajowego Centrum Ekspertów i dostawców czujników. Wynik rozwoju powinien zostać przetestowany przy użyciu wystarczającej ilości rzeczywistych danych obserwacyjnych uzyskanych podczas kampanii obserwacyjnych w trakcie projektu. Stack technologiczny projektu: Java, Python, C#, Message Broker, PostgreSQL, Git, Jira, Confluence, Docker, integracja, architektura.

Projekt EFIMS2 (Pogoda kosmiczna): Oprogramowanie (w tym aplikacja WEB) do śledzenia aktywności słońca poprzez zbieranie danych radiowych z pasm o określonej częstotliwości (radioteleskop) i przetwarzania zebranych danych na potrzeby prezentacji na wykresach aktywności słońca oraz do udostępniania danych surowych do celów naukowych.

Stack technologiczny projektu: Java, Data Streaming,  Spring, PostgreSQL, Git, Gitlab, Docker, integracja.

Zakres działań:

 • Projektowanie, rozwój, testowanie i poprawki systemów w technologii Java
 • Udział w tworzeniu architektur aplikacji, w tym w integracji różnych rozwiązań, aplikacji, narzędzi ESA
 • Wykonywanie procedur jakościowych (Code Review)
 • Współtworzenie stosu technologicznego firmy (np. wprowadzanie nowych -wzorców projektowych, bibliotek i frameworków)
 • Wspieranie/mentoring programistów i innych członków zespołu
 • Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy
 • Przygotowywanie krótkich szkoleń wewnętrznych dla pozostałych członków zespołu

Wymagania i doświadczenie zawodowe:

Kandydat powinien mieć minimum 4-letnie doświadczenie jako programista (Java), ponadto wiedzę i doświadczenie w tworzeniu:

 • systemów w języku Java 8/ Java 11
 • kodu wykorzystującego wielowątkowość z użyciem API Java/bibliotek
 • testów jednostkowych, integracyjnych, wydajnościowych
 • oprogramowania w grupie współpracujących ze sobą programistów (frontend, backend, devops)
 • modularnego kodu wykorzystującego wzorce projektowe
 • integracji systemów lub na poziomie modułów systemu
 • umiejętność analizy i rozwiązywania problemów (problem solving)

Ponadto, kandydat powinien posiadać umiejętności związane z wewnętrznym przekazywaniem wiedzy pozostałym członkom zespołu.

Wykorzystywane technologie:

 • Java 8 /11 - bardzo dobra (preferowane 4+ lata doświadczenia)
 • SQL (PostgreSQL) - dobra
 • ActiveMQ - dobra
 • GIT - dobra
 • Maven/Gradle - dobra

Mile widziane:

 • Karaf/ServiceMix
 • Zookeeper
 • Docker
 • Doświadczenie z aspektami wydajności na poziomie kodu i architektury
 • Doświadczenie w modyfikacji/dostosowaniu stacku technologicznego do potrzeb projektu oraz modyfikacji konfiguracji środowiska deweloperskiego  i testowego
 • Pomysły na aktywne organizowanie nowych form wymiany wiedzy

Oferujemy:

 • pracę w międzynarodowym projekcie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej
 • udział w projektowaniu i modyfikowaniu architektury systemu
 • znaczny wpływ na kształtowanie własnych zadań i ścieżki rozwoju
 • możliwe formy zatrudnienia - umowa o pracę lub B2B
 • budżet szkoleniowy
 • elastyczne godziny pracy (możliwość pracy zdalnej)
 • playroom (PlayStation, piłkarzyki)
 • karty Multisport/Benefit
* Please reference that you found the job on Remojobs.comTags: java docker zookeeper git sql postgresql activemq maven gradle poland europe

13 000 - 16 000 PLN
+ VAT per month

Apply for this position