Remote React Developer
@ NaturalAntibody

Posted: Feb 25
Location: Anywhere

NaturalAntibody to spółka specjalizująca się w opracowywaniu narzędzi analitycznych służących do odkrywania leków na bazie przeciwciał. Celem spółki jest zrozumienie budowy i natury cząsteczek przeciwciał, ich terapeutycznej zasady działania oraz tego, jak taką wiedzę możemy wykorzystać, aby ulepszyć stosowaną terapię przeciwciałami - np. w terapii nowotworowej. Obecnie nasze działania skupiają się na gromadzeniu, generowaniu i analizie danych o przeciwciałach, a naszym końcowym celem jest zastosowanie uzyskanych wyników i wniosków do odkrywania nowych przeciwciał.

O roli

Jako React Developer będziesz pracował przy produktach greenfieldowych z naszego portfolio, skupiających się na odkrywaniu terapeutycznych przeciwciał. Będziesz tworzył narzędzie używane przez naukowców z branży bioinformatyki. W tym celu będziesz tworzył przejrzyste wizualizacje danych na temat analizowanych przeciwciał, a także tworzył narzędzie ułatwiające pracę bioinżynierów.

Stawiamy na jakość naszego software, tak więc szukamy osoby, której tematy związane z code quality stanowią nieodzowną część pracy. Będziesz dbać, aby Twój kod był zgodny z zasadami clean code, będziesz zaangażowany w pisanie testów oraz prowadzenie dokumentacji. Dodatkowo, będziesz miał bardzo duży wpływ na kształtowanie produktu końcowego.

Twoje zadania

 • Wytwarzanie oprogramowania mającego na celu wspieranie największych firm farmaceutycznych w produkcji oraz analizie przeciwciał zgodnie z dostarczonymi wymaganiami,
 • Budowanie aplikacji Data Driven, operującej na wynikach przetwarzania terabajtów danych,
 • Praca w metodologii Agile (Scrum / Kanban),
 • Współpraca z ekspertami z dziedziny analizy przeciwciał oraz Machine Learningu,
 • Dostarczanie testowalnego kodu - wysokiej jakości, zgodnego z dobrymi praktykami oraz przyjętymi w projekcie standardami i procedurami,
 • Weryfikowanie działań dostarczonych rozwiązań poprzez pisanie testów automatycznych,
 • Koordynacja i bycie odpowiedzialnym za wdrożenie swojego kodu na produkcję,
 • Tworzenie wizualizacji danych Big Data dla przeciwciał,
 • Uczestniczenie w tworzeniu zadań i ich estymacji,
 • Dokumentowanie swojej pracy.

Wymagania

 • Bardzo dobra znajomość React oraz CRA lub Next.js oraz minimum 2 lata komercyjnego doświadczenia w pracy z React,
 • Bardzo dobra znajomość JavaScript (ES6+) oraz TypeScript,
 • Umiejętność prezentowania danych w przejrzysty sposób oraz doświadczenie w pracy z bibliotekami do tworzenia takich wizualizacji (np. D3 / recharts),
 • Znajomość GraphQL orz metodyk CSS oraz umiejętność przeniesienia ich na podejście CSSinJS,
 • Umiejętność strukturyzowania aplikacji React, znajomość wzorców powiązanych z tą biblioteką,
 • Doświadczenie w konfiguracji Webpack, ustalania budżetów wydajnościowych oraz umiejętność optymalizacji kodu dla metryk takich jak First Contentful Paint,
 • Znajomość narzędzi służących dokumentowaniu komponentów,
 • Chęć rozwoju i poznawania tematyk związanych z szeroko idącym pojęciem analizy przeciwciał,
 • Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy

 • 26 dni płatnego urlopu w skali roku,
 • Możliwość pracy zdalnej lub z biura w Warszawie / Szczecinie
 • Pracę nad innowacyjnym projektem oraz bezpośredni wpływ na jego rozwój,
 • Znaczący udział w kształtowaniu struktury organizacji,
 • Dostęp do unikalnej wiedzy oraz współpraca z wybitnymi ekspertami i partnerami biznesowymi z całego świata,
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej (Medicover Premium), karta Multisport Plus, ubezpieczenie grupowe.
* Please reference that you found the job on Remojobs.comTags: naturalantibody react react.js js javascript typescript next.js graphql machine learning poland europe

12 000 - 18 000 PLN
+ VAT per month

Apply for this position